LEEFSTIJL

VOLWASSENEN

In 2040 hebben 9,1 miljoen volwassen inwoners uit Nederland een Body Mass Index (BMI) van 25 of hoger oftewel overgewicht.
 

Het percentage volwassenen met een BMI van 25 of hoger stijgt vanaf 2020 van 51,7% naar 62,2% in 2040. Uit onderzoek is gebleken dat de toename van overgewicht niet alleen voortkomt doordat wij als populatie ouder worden. In elke leeftijdsgroep is een toename zichtbaar en betekent dat toename in overgewicht bij de jongere generaties ook zal bijdragen aan extra overgewicht bij de toekomstige generaties volwassenen en ouderen.

VOLWASSENEN

De leefstijlcoach
Eén van de kenmerken van de aanpak van een leefstijlcoach is dat jouw leefstijl de basis vormt voor de coaching. Jouw leefstijl is alles wat je doet en laat om gezond te blijven of te worden. Het heeft betrekking op veel aspecten uit jouw leefstijl. Denk aan voeding en beweging maar ook ontspanning, stress en slaap.

Met leefstijlcoaching kijken wij samen naar hoe jouw leefstijl er nu uitziet en waar je naar toe zou willen. Welke bewustwording en gedrag hoort daarbij? En nog belangrijker hoe bereik je dat? Er wordt aangesloten op jouw wensen, behoeftes, vragen en mogelijkheden.

Als je beter voor je zelf leert zorgen op bovenstaande leefstijlaspecten zul je ervaren dat dit positieve bijwerkingen met zich meebrengt. Je zal ervaren dat je rustiger in jouw hoofd bent, lekkerder in je vel zit, meer energie hebt en meer zelfvertrouwen. We gaan samen op zoek naar jouw motivatie zodat je dit nieuwe gedrag blijvend vol kunt houden.

Werkwijze

De begeleiding van de leefstijlcoach kan zowel individueel als in groepsverband. Onder bepaalde voorwaarden wordt leefstijlcoaching in groepsverband vergoed vanuit de zorgverzekering. We spreken dan over een Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI).

Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI)
Sinds januari 2019 wordt de GLI vanuit de basisverzekering vergoed. Er wordt hier geen eigen risico en geen eigen bijdrage voor aangesproken. Dit betekent dat er geen kosten zijn voor jou als deelnemer.

De GLI is een leefstijlprogramma waarin je twee jaar onder begeleiding van een leefstijlcoach werkt aan jouw leefstijl. In groepsbijeenkomsten wordt informatie gegeven over diverse onderwerpen die allemaal bijdragen aan een gezonde leefstijl.

Het doel van de GLI is om jouw gedrag duurzaam te veranderen door middel van het aanleren van gezonde gewoontes. Denk bijvoorbeeld aan gezonde voeding en eetgewoontes, gezond bewegen en hoe je dit kunt inpassen in jouw leven in samenhang met ontspannen, plannen en gezond slaapgedrag.

Een ander belangrijk onderdeel van de GLI zijn de individuele gesprekken. In die gesprekken werk je samen met de leefstijlcoach aan jouw persoonlijke doelen. Je bespreekt waar je tegenaan loopt in de uitvoering van je plannen en de coach helpt je om steeds kleine stapjes richting een gezondere leefstijl te zetten.

Coaching op Leefstijl (CooL)

CooL is een van de vier erkende Gecombineerde Leefstijlinterventies die vergoed wordt vanuit de basisverzekering waar ik als leefstijl bij betrokken ben. Het CooL-programma wordt uitgevoerd door één professional: de leefstijlcoach, die gericht is op het stapsgewijs verbeteren van het leefpatroon om zo een duurzame verandering van de leefstijl te realiseren met als uiteindelijke doel het bewerkstelligen van gewichtsverlies, het verbeteren van de lichamelijke fitheid, het realiseren van gezondheidswinst en het verbeteren van de kwaliteit van leven.

De huidige leefstijl van de deelnemer is het startpunt van het CooL-programma. De regie ligt daarbij bij de deelnemer. Deze stelt zelf, met ondersteuning door de leefstijlcoach, persoonlijke doelstellingen op en koppelt hieraan bijbehorende acties met betrekking tot gedragsverandering, waarbij ongezonde gewoontes worden geïdentificeerd en vervangen die gezonde alternatieven. Gedurende het programma worden deze acties opgevolgd en waar nodig bijgestuurd. Op het moment dat een doelstelling behaald is worden nieuwe acties geformuleerd zodat de deelnemer stapgsgewijs opschuift naar gezonder gedrag. Ook is er aandacht voor terugval zodat deelnemers weten dat dit hoort bij het veranderproces. Deelnemers leren terugval te herkennen en leren hoe ze de terug kunnen ombuigen.

Hoe kom ik aanmerking voor het CooL-programma?
Om in aanmerking te komen voor vergoeding van het CooL-programma moet je aan een aantal criteria voldoen. Je moet 18 jaar of ouder zijn en een verwijzing hebben van jouw huisarts of medisch specialist (bijvoorbeeld een internist of cardioloog). Deze verwijzing moet gebaseerd zijn op één van de volgende risicofactoren:
> Volwassenen met overgewicht (BMI ≥ 25) en daarbij een verhoogd risico op diabetes mellitus type 2 (DM 2), hart- en vaatziekten, slaapapneu en/of artrose
> Volwassenen met obesitas (BMI ≥ 30)
Daarbij moeten deelnemers voldoende gemotiveerd zijn om het leefstijlprogramma te doorlopen.

Bereken jouw BMI

Your BMI is

Hoe ziet het CooL-programma er uit?
Het CooL-programma bestaat uit twee programma’s: het basisprogramma met een duur van 8 maanden en het onderhoudsprogramma met een duur van 16 maanden.

Basisprogramma | 8 maanden

Sessie 1: Kleine aanpassingen, groot effect
Sessie 2: Kom in beweging
Sessie 3: Lekker eten geeft structuur
Sessie 4: Slapen & ontspanning
Sessie 5: Gezond leven is plannen
Sessie 6: Hoe maak ik mijn acties tot een succes?
Sessie 7: Hoe gezond is jouw weekend?
Sessie 8: Hoe blijf ik in beweging?

Onderhoudsprogramma | 16 maanden

Sessie 1: Wat is je doel?
Sessie 2: Beweging, waar zit je kans?
Sessie 3: Voedng
Sessie 4: Je energiehuishouding
Sessie 5: Time management
Sessie 6: Succesvolle verandering
Sessie 7: Informatie overload
Sessie 8: Op eigen voet verder

Beide programma’s bevatten 8 groepsbijeenkomsten en 4 individuele gesprekken. Elke groepsbijeenkomst heeft een duur van 90 minuten en de individuele gesprekken worden verdeeld over een intake (60 minuten), twee tussentijdse evaluaties van elk 45 minuten en een outtake (60 minuten).

Kom je niet in aanmerking voor een vergoeding van het CooL-programma?
Ben je wel benieuwd naar de mogelijkheden van leefstijlcoaching binnen jouw leefstijl? Neemt contact op via onderstaand contactformulier en we kijken samen naar jouw wensen en behoeftes voor een leefstijlprogramma op maat.

LEEFSTIJL

KINDEREN

Steeds meer kinderen/jongeren (28.000 Limburgse kinderen) hebben overgewicht en obesitas. Daardoor hebben zij al op jonge leeftijd een groot risico op diabetes mellitus, hart- en vaatziekten en leververvetting. Ze hebben een lagere levensverwachting en een lagere kwaliteit van leven dan leeftijdgenoten zonder overgewicht. De oorzaak van het overgewicht is bijna altijd gerelateerd aan de leefstijl.

Er is al veel inzet op preventie van overgewicht. Echter, de hoge getallen tonen het belang van een effectievere, integrale aanpak van overgewicht onder de jeugd.

In dat kader besloten een aantal initiërende partners in 2020 om samen vorm te geven aan een netwerkaanpak voor kinderen met overgewicht & obesitas. Het resultaat van deze samenwerking is Keigezond Limburg!

KINDEREN 

Waarom Keigezond Limburg?

Met de netwerkaanpak Keigezond Limburg wordt overgewicht domein-overschrijdend aangepakt en krijgen vele factoren die van invloed kunnen zijn aandacht. Hierbij kunnen zowel professionals uit het sociaal en zorgdomein ondersteunend zijn aan het kind & gezin.

De Netwerkaanpak

Overgewicht is vaak het resultaat van veel factoren, die niet alleen te maken hebben met leefstijl. Psychische, (bio)medische of sociale factoren kunnen bijvoorbeeld ten grondslag liggen aan het overgewicht of een oplossing voor het overgewicht in de weg staan. Om overgewicht aan te kunnen pakken is daarom een brede blik nodig én ligt de oplossing in een gezamenlijke aanpak. 

De begeleiding die kind en gezin krijgen vanuit de centrale zorgverlener is toegespitst op de hulpvraag en behoeften van kind en gezin. Kind en gezin doorlopen met de centrale zorgverlener globaal de volgende stappen tijdens hun deelname aan het programma:
Stap 1: Brede amnese en plan van aanpak
Stap 2: Betrekken lokale netwerkpartners
Stap 3: Kinderleefstijlcoaching
Stap 4: Afronding

Centrale regie

De centrale zorgverlener coördineert het begeleidingstraject en bouwt een vertrouwensband op met kind en gezin. Samen met professionals uit het lokale netwerk zet de centrale zorgverlener zich in om de gezondheid en de kwaliteit van leven van het kind te verbeteren. Door regelmatig contact met kind en gezin behoudt hij/zij het overzicht over de begeleiding die kind en gezin krijgen vanuit diverse netwerkpartners.

De centrale zorgverlener is de spil in het lokale netwerk van professionals die kind en gezin kunnen begeleiden bij een gezonde leefstijl en achterliggende problematieken (denk aan: armoede, depressie, opvoedingsvraagstukken).

Wie kan aanmelden?

Kind en gezin kunnen aangemeld worden via doorverwijzing van de huisarts, kinderarts of jeugdarts/jeugdverpleegkundige van de Jeugdgezondheidszorg. Kind en gezin kunnen zich ook zelf aanmelden via deze website.

CONTACT

Ben jij er klaar voor om jouw eigen leefstijlprogramma vorm te geven?

Neem vrijblijvend contact op voor het inplannen van een afspraak of het verkrijgen van meer informatie.

TELEFOON

+31 (0)6 24 85 35 69

EMAIL

info@brittremans.nl

LOCATIE

Op locatie in Zuid-Limburg

OPENINGSTIJDEN

Enkel op afspraak

×